برش چوب
برش چوب | در کارگاه های صنایع چوب گاها لازم است ورق های چوب یا MDF یا نئوپان با طرحهای پیچیده ای بریده شوند و گاهی اوقات به خصوص در حوزه کارهای هنری، نیاز به برش با دقت بالا و پیچیده ورقه های نازک چوب است که چنین کاری با ابزارهای سنتی بسیار زمانبر خواهد بود. می‌توان از دستگاه های برش لیزری برای این امر استفاده نمود. در حال حاظر در ایران و دنیا برای ساخت بسیاری از مصنوعات چوبی مانند ماکت های چوبی و وسایل تزییناتی چوبی از این دستگاه ها برش چوب استفاده می کنند. موارد کاربرد دستگاه های برش لیزری چوب بسیار گسترده می باشد.